Witaj w L66 ! Kupujesz, czy sprzedajesz ?

ZWROTY TOWARU

ZWROTY TOWARU

Konsument może w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu produktu lub wskazanej przez niego innej osobie, odstąpić od zawartej na odległość Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Od umowy Konsument może odstąpić, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy:  lokalu z którego bezpośrednio zakupiono przedmiot: https://l66.pl/oddzialy


Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz niniejszej informacji, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy
•    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
•    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
•    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu ( Pamiętaj! wówczas nie będziesz mógł odstąpić od umowy)
•    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
•    dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy i skutki jego dokonania znajdziesz w naszym Regulaminie.

WZÓR FORMULARZA  (Pobierz) 
ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]
Adresat:     

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:
1 …………………………………………………………………………………………………
2 …………………………………………………………………………………………………
3 ………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………...
Imię i nazwisko konsumenta (-ów) …………………………………………………………..…
Adres konsumenta (-ów) ………………………………………………………………………..
Numer rachunku bankowego do zwrotu: ……………………………………………………….

Podpis konsumenta (-ów) ……………………………………………………………………….
              [tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]
Data ……………………………………………………………………………………………..
(*) niepotrzebne skreślić

 

UWAGA: Jeżeli paczka posiada widoczne ślady uszkodzenia (dziury, wgniecenia,
taśma firmy kurierskiej), spisz protokół szkody w obecności kuriera oraz poinformuj
nas o zaistniałym fakcie. Niedopełnienie tych warunków może skutkować utraceniem
możliwości na pozytywne rozpatrzenie reklamacji przez przewoźnika lub znacznie
opóźnić jej proces. Pamiętaj, że kurier ma obowiązek spisania protokołu. Nie daj się
zbyć.